Eneste godkjente norske fadderorganisasjon som øremerker ditt bidrag til ditt fadderbarn.
 
Smiling Children