• Ditt fadderbidrag er øremerket ditt fadderbarn
  • Du er alene om å være fadder for ditt fadderbarn
  • Alle sponsede barn får en bankbok hvor noe av ditt månedlige bidrag settes inn slik at barnet har en startkapital når det blir myndig
  • Du kan korrespondere med barnet, besøke det, sende gaver eller overføre ekstra penger til bankboken
  • Marys Venner tar vare på barna fra de er små, og hjelper dem med utdannelse og arbeid når de blir voksne
  • Med unntak av en timelønnet sekretær, jobber alle medarbeidere i Norge på frivillig basis uten noen form for godtgjørelse
  • Mer bistand for hver krone, ca 95 % av de innsamlede midlene går til barna i mottakerlandene, se regnskapene våre her:  Revisjon og regnskap, eller sjekk våre og andre organisasjoners regnskaper i Innsamlingskontrollen
  • Samarbeidspartnerne i mottakerlandene er lokale ildsjeler
  • Vi hjelper barn som på grunn av fattigdom og andre uheldige omstendigheter ikke har andre nære omsorgspersoner