Marys Venner er en idealistisk og uavhengig hjelpeorganisasjon med snart 40 års erfaring i å gi fattige barn og ungdom et bedre livsgrunnlag og verdig liv.

Det startet i Sri Lanka i 1979, se Historien om Mary, og ble utvidet til hjelpearbeid også i de fattige områdene i Thailand i 1983 og til Bangalore i India i 2007.  I mottakerlandene samarbeider vi blant annet med den katolske nonneordenen "Good Shepherd Sisters" som har som livsoppgave å hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av etnisk tilhørighet og religion.

Med unntak av en timelønnet sekretær, arbeider alle medarbeidere i Norge på frivillig basis og uten noen form for godtgjørelse.  Selv tjenestereisene dekkes av egne midler, da formålet er at alle innsamlede midler skal gå mest mulig uavkortet til fattige og ofte foreldreløse barn som gunnet uheldige omstendigheter ikke har noen nær familie eller andre pårørende. 

Marys Venner har org.nr. 982847699, og er medlem av Innsamlingskontrollen. Som fadder får du skattefradrag for dine innbetalinger hvis du oppgir ditt personnr. ved innmelding.

Bli Fadder