Marys Venners regnskaper revideres av uavhengig statsautorisert revisor BDT Viken AS. 

Marys Venners regnskaper viser at 95 % av de innsamlede midler sendes til mottakerlandene.  Ca 5 % av midlene dekker faste kostnader i Norge som timelønnet sekretær, porto, kontormateriell, medlemsskap i Innsamlingskontrollen og revisjon.  Svært mange hjelpeorganisasjoner definerer kostnader i Norge som formål, og ikke som administrasjon - noe Marys Venner mener er misvisende, og er derfor sannsynligvis den eneste organisasjonen som oppgir alle kostnader i Norge.

Regnskapene til Marys Venner finner du her:

2017 Regnskap 2017
2016 Regnskap og Årsberetning
2015 Regnskap 2015 Årsberetning 2015
2014 Regnskap 2014 Årsberetning 2014

 

Bli Fadder