Styret i Marys Venner har etter anmodning fra Good Shepherd Sisters vedtatt å starte opp med sponsing av fattige jenter på barnehjemmet Good Shepherd Childrens Home, Makulam som ligger i tidligere krigsomådene nord på Sri Lanka. For tiden støtter vi 2 førskoler i Jaffna, men Makulam prosjektet er det første barnehjemmet vi åpner i et krigsområdet da vi nå endelig har funnet en troverdig partner.

Det er  53 barn på hjemmet og vi har nå mottatt biodata på de 10 første. 19 av barna har mistet sin far, 3 barn er helt uten foreldre. Alle barna er Tamiler og de fleste er Hindu. Hjemmet ledes av søster Mary Fernando som tidligere arbeidet på vårt prosjekt 61 St. Mary´s Girls Home.

 

Hjemmet i Makulan er bygget i 2010 av en tysk hjelpeorganisasjon og er i en god befatning. Adkomst til hjemmet skjer best med jernbanen fra Colombo. Hjemmet ligger i spaseravstand fra Makulam stasjon.
 
Ta kontakt med Marys Venner hvis du ønsker et fadderbarn på Good Shepard Childrens home i Makulam! Hvis du vil vite mer om Marys Venner og ønsker å støtte et av våre  prosjekter - les her!

 

Her er argumentene for  Marys Venner`s unike konsept for fadderskap:

-  Marys Venner er den eneste godkjente organisasjon i Norge som øremerker dine månedlige penger (for tiden kr. 300,-) til ditt fadderbarn som du er alene om å sponse.

 - Pengene dine sikrer dette barnet, mat, klær, en seng å sove i, helsestell og basis skolegang.

-  Marys Venner følger dette barnet fra de er små og til de får seg en utdannelse og arbeid.

 - Marys Venner er den eneste fadderorganisasjon som har en bankkonto ordning til hvert barn hvor noe av månedspengene settes inn slik at barnet skal ha en startkapital når det må stå på egne ben. Kontoen kan når som helst forsterkes med ytterligere innskudd, hver 100 lapp som sendes kommer ubeskåret inn på fadderbarnet bankkonto. 

 - Fadder får en gang i året bildet av barnet sitt med biodata og oppgave over hvor mye som er overført til barnets bankkonto. Vi har gaveordning og besøksordning.

- Marys Venner sender 95% av alle innsamlede midler direkte til prosjektene. (Våre kostnader er først og fremst til en uavhengig statsautorisert revisor som kontrollerer at pengene kommer dit de skal). 

-  Med unntak av en timelønnet sekretær, arbeider alle sentrale medarbeidere uten lønn eller noen form for godtgjørelse. Selv tjenestereiser betales av egen lomme.

-  Marys Venner har 38 års erfaring og har hjulpet tusener av fattige barn til et meningsfylt liv. 

-  Alle innbetalinger til Marys Venner gir rett til skattefradrag.