Tradisjonen tro inviterte barna på Son Barneskole sine foreldre, besteforeldre og søsken til Marys Venner Dag den 11. mai.  Barna underholdt blant annet med sangen «Det er 7 milliarder mennesker på vår jord, noen har for mye, mange har slett ingen ting».  De solgte lodder, egenproduserte ting, kaffe og kaker.

   

Det kom inn ca. 50.000,- kroner som etter avtale med skolen skal brukes til å betale for skolens 5 fadderbarn (2 i Thailand og 3 på Sri Lanka).  Men det innsamlede beløpet rekker til enda mer, slik at ytterligere 18 barn kan få tilgang til skole i 1 år fremover!