Frequently Asked Questions - All FAQs

Please select your question category

Search FAQs

This is a description for the General category

Alle som sponser et barn får en oversikt over barnets bakgrunn slik den er tilgjengelig for barnehjemmet og Marys Venner. Hvert år får du tilsendt bilde og informasjon om barnets utvikling. 

Du avgjør selv hvor lenge du vil sponse barnet. Hvis barnet mister sin fadder forsøker vi å skaffe en ny fadder til barnet. Lykkes vi ikke med dette vil barnet fortsatt bli støttet av vårt reservefond inntil det forlater barnehjemmet og kan stå på egne ben.

Ja, du kan skrive brev, sende e-post og gi gaver til bursdag og jul.  Du kan også bli med på besøksturer. Barnet vil regelmessig skrive/tegne og takke deg for at du vil være hans/hennes fadder.

Ja, du kan selvfølgelig sponse flere fadderbarn hvis du ønsker det.

Alle barn som sponses har en traumatisk bakgrunn. De kan være forlatt av foreldre, foreldrene kan være døde, mor/bestemor er enslig og fattig, foreldrene kan være skilt eller barnet kan ha vært utsatt for misbruk.

Barnevern og politi sammen med nonner og andre frivillige, avgjør hvem som har størst behov for hjelp.

Ja, Marys Venner er en godkjent norsk hjelpeorganisasjon og du kan få skattefradrag for innbetalinger til fadderbarnet eller prosjekter du ønsker å støtte.

Dine månedlige fadderbidrag går til underhold av ditt fadderbarn som sikres mat, klær, en seng å sove i, helsestell, basis utdannelse og sosialt og trygt samvær med andre likestilte barn.

Alle innbetalinger, månedsbidrag, gaver etc. skal sendes inn på vår revisorkontrollerte innsamlingskonto: 1602 03 02228. Det sparer oss for arbeid om du gir banken din beskjed om automatisk trekk.