Kontakter

 

Marys Venners styre velges av Generalforsamlingen hvert 2. år.  Styremedlemmer og andre frivillige tar seg av alle løpende oppgaver i organisasjonen.