Nytt Om Marys Venner blir sendt ut til alle medlemmer pr Epost ca 3 ganger i året. 

Her er de siste utgavene.

Nytt Om Nr 2 - 2018
Nytt om Nr 1 - 2018
Nytt Om Nr 3 - 2017
Nytt Om Nr 2 - 2017
Nytt Om Nr 1 - 2017
Nytt Om Nr 3 - 2016
Nytt Om Nr 2 - 2016
Nytt Om Nr 1 - 2016
Nytt Om Nr 3 - 2015