Som fadder i,  Marys Venner gir du et fattig barn i Sri Lanka, Thailand eller Bangalore i India livsgrunnlag, utdannelse og muligheten til et mer verdig liv.  Hvis du ønsker det, kan du velge om du vil støtte en gutt eller jente.  Eller du kan la tilfeldighetene avgjøre. 

Siden Marys Venner er en frivillig organisasjon som ikke bruker penger i Norge til kostbar markedsføring eller kontorhold, vil 95 % av pengene dine komme barnet ditt til gode.  Et fadderskap i Marys Venner koster i dag kr 300,- pr måned.

Våre 1.100 medlemmer sikrer i dag at hele 1.600 fadderbarn får næringsrik mat, klær, en seng å sove i, helsestell, grunnleggende skolegang og et sosialt og trygt samvær med andre barn på barnehjemmene vi støtter.  Enda blir det penger til overs som settes inn på barnets egen bankkonto slik at barnet har en startkapital når det skal stå på egne ben.

Marys Venner er en godkjent, norsk hjelpeorganisasjon som blant annet betyr at du får skattefradrag for innbetalingene dine (dette er i dag begrenset oppad til kr 20.000,-)

Bli Fadder