Marys venner er en idealistisk, uavhengig og godkjent norsk, frivillig hjelpe-organisasjon med 36 års erfaring i å gi fattige barn og ungdommer et verdig liv. Det startet i Sri Lanka i 1979 og ble utvidet til fattige områder i Thailand i 1983 og til Bangalore i India i 2007. I mottagerlandene samarbeider vi bl.a. med nonne-ordenen «Good Shepherd Sisters», som har som livsoppgave å hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av rase og religion. Med unntak av en timelønnet sekretær arbeider alle sentrale medarbeidere i Norge frivillig uten noen form for godtgjørelse. Selv tjenestereiser betaler vi selv. Pengene vi samler in skal gå mest mulig uavkortet til fattige ofte foreldreløse barn som ingen andre kan eller vil ta seg av.
 
Vi skiller oss også ut ved at vi følger barna fra de er små og hjelper dem videre på veien med utdannelse og arbeid slik at barnet som vokser opp kan bli selvhjulpen og stå på egne ben.
 
Kr. 300,- pr. mnd. fra våre 1100 medlemmer sikrer i dag at hele 1600 barn, får næringsrik mat, klær, en seng å sove i, helsestell, basis utdannelse og sosialt trygt og godt samvær med likestilte barn. Enda blir det penger til overs som settes inn på barnets egen bankkonto slik at barnet har en startkapital når det skal stå på egne ben. Som fadder får du skattefradrag for alle dine innbetalinger. (max beløp kr. 20.000,-).
 
Det ligger i barnets kultur å takke sin sponsor for fadderbidrag. Det er derfor lagt til rette for kontakt med fadderbarnet for de som ønsker i form av brev, gaver, e-post og besøksordning.
 
Vi satser på fadderskap til gjensidig glede.