Når fadderbarna har fullført sin basis utdannelse har vi tilbud til dem som velger en akademisk utdannelse på Universitet eller en yrkesutdannelse. I Thailand kan nær sagt alle former for utdannelse kjøpes for penger, men  i Sri Lanka er tilbudene mer begrenset. Derfor har Marys Venner ved hjelp av gode sponsorer etablert egne yrkesskoler for våre fadderbarn. En månedlig støtte på kr. 300,- er da ikke nok så her forsøker vi å hjelpe ungdommen med stipendier og lån. Vi gir for tiden følgende stipend til studenter: Sri Lanka kr. 7000,-. India kr. 9000,- og Thailand kr. 11.000

Bli Fadder