Barna vi sponser trenger et sted å sove, gjøre lekser, leke og spise.

  • I Sri Lanka bor det fleste barna på barnehjem.
  • I Bangalore i India bor også barna på barnehjem,
  • I Thaland bor barna gjerne hos en fattig bestemor eller enslig mor.

 

Barnehjemmene trenger vedlikehold og fornyelser. Sponsorer har hjulpet Marys Venner med bygging av skoler, bidratt med midler til undervisningsutstyr og til ekstraundervisning av barn som ikke tidligere har gått på skole etc. Alle bidrag som vi mottar til slike prosjekter vil gå 100% direkte til prosjektene. Prosjektet  følges opp med tilbakemeldinger og foto, og aller helst direkte besøk til prosjektet som finansieres.

 

Bli Fadder